AANLEIDING:
Delektro had de behoefte aan een nieuwe, zeer eenvoudige huisstijl, inclusief een complete set van communicatiemiddelen. Na de kennismaking heeft Florise Communicatie het advies uitgebracht om allereerst tot de kern van de behoefte te komen. Zodat er een goede basis gelegd wordt om van daaruit te communiceren.

ADVIES + BASIS ALLE TOEKOMSTIGE COMMUNICATIEMIDDELEN:
De basis voor alle marketing- en communicatie van Delectro is gelegd met het vaststellen van de merkidentiteit. We hebben vragen beantwoord als: wat maakt Delektro onderscheidend ten opzichte van de concurrent? Op welk vlak is Delektro een winnaar? Wat is de centrale belofte? De basis is uitgewerkt in:
– Merkanalyse, bestaande uit merkidentiteit, positionering en propositie
– Copyplatform welke wordt doorvertaald naar alle externe communicatiemiddelen
– Marketingstrategie en communicatieplan
Hierna is samen met een vormgever een voorstel gedaan voor kleur- en vormgebruik, afgestemd op de waarden uit de merkanalyse.

COMMUNICATIEMIDDELEN
– Logo en diverse huisstijl-elementen (ontwerp, dtp en productiebegeleiding)
– Advertentiecampagne (ontwerp, dtp, tekst, beeldselectie)
– Website Detektro www.delektro.nl (functioneel en creatief ontwerp, tekst, beeldselectie, technische realisatie)
– Autobelettering (ontwerp, dtp)
– Pennen (ontwerp, dtp, productie)
– Direct Mailing (ontwerp)
– Corporate brochure (ontwerp, dtp)